Kontakt

Åsa Ingvert
Åsa Ingvert
Pastoralchef, centrumområdet
Telefon: 0470-70 48 66
Epost
Lars Gunnar Selinder
Lars Gunnar Selinder
Pastoralchef, norra området
Telefon: 0470-70 49 32
Epost
Carina Åstrand
Carina Åstrand
Pastoralchef, södra området
Telefon: 0470-704851
Epost

Det här är Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö är ett pastorat som består av tretton församlingar, i såväl stad som landsbygd. Genom Växjö stads- och domkyrkoförsamling omfattar pastoratet även Växjö domkyrka som dels är församlingens kyrka men också hela stiftets kyrka.

Vid Växjö domkyrka finns Domkyrkocentrum, som är pastoratets gemensamma mötesplats. Här finns föreläsningssalar, café med lunchservering, bibliotek och en butik med rättvisemärkta produkter. Här hittar du även Svenska kyrkan Växjös kansli.

Församlingsexpeditioner

Våra tretton församlingar delar på åtta expeditioner, till dem kan du vända dig om du vill boka dop, vigsel, begravning, hyra en lokal eller har andra frågor om din församling eller kyrka.

Växjö domkyrka
0470-70 48 24 vaxjo.domkyrko@svenskakyrkan.se
Högstorps kyrka, Johanneskyrkan, Mariakyrkan samt Hemmesjö och Furuby församling
0470-70 48 70
Skogslyckans kyrka
0470-70 48 80 vaxjo.skogslyckan@svenskakyrkan.se
Västrabokyrkan
0470-70 49 03 vastrabo@efs.nu
Teleborgs kyrka, Tävelsås församling, Vederslövs församling och Kalvsviks församling
0470-70 48 57 vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se
Ingelstad församling
0470-70 32 45 ingelstad.forsamling@svenskakyrkan.se
Öjaby församling, Gemla församling och Lammhults församling
0470-70 49 40 vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se
Dädesjö församling, Gårdsby församling, Söraby församling och Sjösås församling
0470-70 32 20 

Växjö domkyrka (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)
0470-70 48 24 vaxjo.domkyrko@svenskakyrkan.se

 Mariakyrkan, Johanneskyrkan (Växjö stads- och domkyrkoförsamling) 
0470-70 48 70

Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka,  (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)
samt Hemmesjö och Furuby församling
0470-70 48 80 vaxjo.skogslyckan@svenskakyrkan.se

Västrabokyrkan (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)
0470-70 49 03 vastrabo@efs.nu

Teleborgs kyrka (Växjö stads- och domkyrkoförsamling), Tävelsås församling, Vederslövs församling och Kalvsviks församling
0470-70 48 57 vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se

Ingelstad församling
0470-70 32 45 ingelstadsforsamling@svenskakyrkan.se

Öjaby församling, Gemla församling och Lammhults församling
0470-70 49 40 vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Dädesjö församling, Gårdsby församling, Söraby församling och Sjösås församling
0470-70 32 20 

Se gärna mer om våra kyrkor på kyrkokartan.se